allergie, intolerantie en overgevoeligheid voor voedsel, voedingVoedselallergie en het immuunsysteem
Een voedselallergie ontwikkelt zich wanneer het immuunsysteem, door een vreemde mix van immuuncellen, antilichamen en chemische mediatoren, poogt een bepaalde voedingsstof uit je eten onschadelijk te maken.
Er zijn vier verschillende soorten immuunreacties met betrekking tot voedselallergie. Deze worden genoemd type 1, 2, 3 en 4. Meer dan een reactie kan tegelijkertijd optreden bij dezelfde persoon. Types 1 en 3 (de belangrijkste) worden hier besproken.

Een bijzondere vorm van voedselallergie is het Oraal Allergie Syndroom.

Type 1 Onmiddellijk optredende voedselallergieën
De meest bekende en meest bestudeerde vorm van voedselallergieën wordt het type 1 immuunreactie genoemd. De type 1 voedselallergieën komen voor bij minder dan 5 procent van de bevolking, meestal kinderen. Deze reacties worden ook wel benoemd als IgE reacties of atopische voedselallergieën. Meestal verschijnen ze bij personen met een genetische aanleg hiervoor.
Het immuunsysteem vormt in dit geval een specifiek soort antilichaam genaamd IgE (immunoglobuline E) voor bepaalde voedingsstoffen. Een uiteinde van het IgE antilichaam herkent en bindt zich stevig aan het allergene voedsel. Het andere uiteinde van van het antilichaam wordt verbonden met een speciale immuuncel met daarin histamine. Deze wordt een mestcel genoemd. Het IgE antilichaam is nu klaar om in actie te treden bij een volgende contact met voedselallergenen.
De volgende keer dat je weer allergie veroorzakend voedsel eet zullen de IgE antilichamen zich direct met het allergene voedingsmiddel verbinden. Onmiddellijk zullen histamine en andere allergie-gerelateerde stoffen, zoals prostaglandines, vrijkomen uit de mestcellen. Hierdoor treden vrij snel vervelende verschijnselen op als maagkrampen, diarrhee, huiduitslag, netelroos, zwelling, kortademigheid of zelfs een anafylactische shock.

Mogelijke symptomen van een type 1 voedselallergie

ademhalingsmoeilijkheden anafylactische shock buikkrampen
buikpijn diarree duizeligheid
galbulten jeukende, rode huid jeuk in mond en neus
misselijkheid/braken slikklachten duizeligheid

Een aantal symptomen komt overeen met die van de type 3 reacties (voedselintolerantie)!

Type 3 vertraagd optredende voedselallergieën
Type 3 immuunreacties komen veel vaker voor bij voedselallergie dan type 1 reacties.
Type 3 reacties vinden hun oorsprong ook in het immuunsysteem. Ze staan ook bekend als voedselovergevoeligheid of voedselintolerantie
Zij ontstaan als het immuunsysteem een een overvloed aan IgG (immunoglobuline G) antilichamen produceert als een reactie op een bepaald voedingsmiddel.
De IgG antilichamen verbinden zich (in tegenstelling tot de IgE antilichamen die zich met de mestcellen verbinden in type 1 allergieën), direct met het voedingsmiddel zodra deze de bloedbaan binnenkomt. Hierbij worden verschillende zgn. immuuncomplexen gevormd (voedselallergenen gebonden aan antilichamen die in het bloed circuleren).
De allergische symptomen bij type 3 immuunreacties beginnen vertraagd en kunnen binnen twee uur tot wel 72 uur na het nuttigen van het allergene voedsel opduiken. Bv: migraineklachten manifesteren zich typisch 48 uur na inname van een allergene voedingsstof.)
Vertraagde reacties op voedingsmiddelen kunnen uitgaan van elk orgaan en weefsel in het menselijk lichaam, waarbij zich meer dan 100 verschillende allergische symptomen kunnen voordoen en meer dan 150 ziektebeelden.
Naar schatting lijdt 20 tot 25 procent van de Nederlandse bevolking aan klinisch significante voedselallergieën, waarbij het bijna altijd gaat om vertraagde allergische reacties.
Symptomen van een type 3 voedselallergie (= voedselintolerantie)

acne artritis astma
blaasontsteking buikklachten candida infectie
chronische hoest chronische verkoudheid chronische vermoeidheid
diarree dikke darmontsteking/colitis duizeligheid
eczeem geheugenverlies gevoelloze vingersen tenen
gewrichtspijn hartkloppingen hoofdpijnen
hooikoorts/rhinitis huiduitslag hyperactiviteit
maagpijn/-krampen jeuk migraine
misselijkheid/braken oorontsteking oorsuizen
;psoriasis opgeblazen gevoel slapeloosheid
fibromyalgie spijsverterings-stoornissen stemmingswisselingen
vasthouden van vocht verstopte voorhoofdsholten zuurbranden

Direct optredende versus vertraagde voedselallergieën
Hier een overzicht van de belangrijke verschillen tussen deze twee vormen van voedselallergie

Vroeger werd de direct optredende voedselallergie bestempeld als de enige 'echte' voedselallergie, vaak voorkomend bij kinderen, maar zelden bij volwassenen.Veel onderzoekers gaan er nu van uit dat de vertraagde voedselallergie veel voorkomt, in feite is deze het meest voorkomende type voedselallergie bij volwassenen en kinderen.

Allergische symmptomen in directe reacties verschijnen binnen 2 uur na de maaltijd. Allergische symptomen verschijnen bij vertraagde reacties na 2 uur, vaak pas 24 tot 72 uur later (er zijn zelfs vertraagde reacties na 3 tot 7 dagen na de maaltijd gerapporteerd).

Direct optredende voedselallergie beperkt zich meestal tot een of twee voedingsmiddelen. Vertraagde reacties daarentegen treden over het algemeen op bij drie tot tien voedingsmiddelen, soms zelfs twintig voedingsmiddelen bij zeer allergische individuen

Omdat bij de directe voedselallergie het gaat om een kleine hoeveelheid van een enkel voedingsmiddel, waarbij de allergische symptomen vrijwel direct optreden, is de diagnose meestal eenvoudig. Je eet het voedsel, de symptomen verschijnen snel, je ziet het verband. je eet het niet meer.
Vanwege een combinatie van vertraagd optredende symptomen, verschillende voedingsmiddelen en vaak gegeten voedsel is de diagnose bij een type 3 voedselallergie moeilijk, veel speurwerk is hiervoor doorgaans nodig.

Directe voedselallergieën bestaan bijna altijd voor zelden gegeten voedsel.
Vertraagde voedselallergie betreft gewone voedingsmiddelen, voeding dat je elke dag eet en waar je soms erg aan gehecht bent.

Als mensen stoppen met het eten dat een directe type 1 reactie geeft, dan hebben ze geen ontwennings- of detoxificatieklachten. Sterke ontwenningsverschijnselen worden gemeld bij 30% van de patienten met een vertraagde type 3 voedselallergie als ze het gebruik van de allergene voedingsmiddelen staken

.Directe voedselallergenen hebben primair invloed op de huid, de luchtwegen en het maagdarmstelsel. Practisch elk weefsel, orgaan of systeem kan aangedaan worden door een vertraagde voedselallergie. Te denken valt aan hersenen, gewrichten, spieren, hormoon producerende klieren, longen, nieren en zenuwstelsel. In feite wordt de vertraagde type 3 voedselallergie (voedselintolerantie of -overgevoeligheid) in verband gebracht met meer dan honderd ziektebeelden in elk lichaamsdeel en zo'n honderd verschillende allergische symptomen.

Vertraagde voedselallergieën worden zelden ontdekt en behandeld als men er niet alert op is. Huidkrastesten of RAST testen zijn onbruikbaar voor de opsporing. Ze vormen de basis van veel chronische ziektebeelden met een onbekende oorzaak. Deze allergische mensen lijden jaren, vaak tientallen jaren zonder te vermoeden dat hun gezondheidsklachten voortkomen uit hetgeen ze eten.
Weinig bekende feiten over voedselintolerantie

.

Behandeling
Practisch alle voedselallergieën, -intoleranties en -overgevoeligheden kunnen vlot opgespoord en behandeld worden in mijn praktijk.Hoe het een en ander in zijn werk gaat kun je hier lezen.
Soms kan het nuttig zijn om tijdens de behandelperiode histamine-arme voeding te gebruiken.