tamus_espavo_remedie

Espavo Remedies
Espavo Remedies zijn ontwikkeld door Carin Jansen. Het zijn erg werkzame remedies welke door mij vaak worden toegepast om cliënten te balanceren en in hun herstelproces te ondersteunen.
Deze remedies zijn van een veel hogere trilling dan de bekende bloesemremedies, en de wijze waarop zij vervaardigd worden is ook volkomen anders.
Vooral voor jongere mensen lijken ze mij veel effectiever te zijn in hun werking dan de ´conventionele´ bloesemremedies.
De Espavo Remedies komen in hun gebruik wel overeen met de bloesemremedies. Sommige namen zijn zelfs gelijk, hoewel de werking dan toch anders is.

Espavo advanced
Naast de Espavo Remedies maak ik in een deel van de behandelingen gebruik van het Espavo advanced systeem. Deze omvat een groot aantal buisjes met elk een specifieke trilling.
Zij fungeren als een soort katalysator om bijvoorbeeld bepaalde zijnstoestanden te bereiken, te focussen op bepaalde delen of problemen, of om processen en transformaties in gang te zetten.
Enkele voorbeelden van toepassingen:

  • aarden
  • meridianen
  • ontgifting
  • materiële reiniging
  • verleden
  • aura reiniging

De keuze voor een of meerdere Espavo Remedies of Espavo advanced toepassingen wordt gemaakt door middel van een kinesiologische procedure.